QR Code Business Card
 

De naam Bloemendaal

De naam Bloomingdale stamt uit de 17de eeuw. Hollandse zeevaarders benoemden
een stuk land in Nieuw Amsterdam (het huidige New York) ‘Bloemendael’ hetgeen
later verbasterd is tot ‘Bloomingdale’. De naam heeft zowel een relatie met het
verleden als met het dorp Bloemendaal.